Fethiye – Kekova – Fethiye

1. Day: Fethiye

2. Day: Ölüdeniz – Ships Island

3. Day: Green Bay – Kas

4. Day: Kekova – Tersane Island

5. Day: Simena – Demre – Gokkaya

6. Day: Liman Bay – Hidayet Bay – Firnaz Bay

7. Day: Butterfly Valley – Turunc Pinari Bay – Samanlik Bay

8. Day: Fethiye